IVG Polar Oy

Toimitilavuokrauksen asiantuntija

IVG Polar Oy on toimistotilojen omistamiseen, vuokraamiseen ja kehittämiseen keskittyvä kiinteistösijoitusyhtiö.

Yrityksellämme on pitkä historia ja vahva kokemus kiinteistöalasta. Kuulumme saksalaiseen kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavaan IVG-konserniin, jonka pääkonttori on Bonnissa. 

Tavoitteenamme on olla paras vuokranantaja nykyisille asiakkaillemme ja houkutteleva vaihtoehto uutta toimitilaa etsiville.

Historia

IVG Polar Oy on sopeutunut pitkän historiansa aikana talouden nousu- ja laskukausiin muuttuen rakennusyrityksestä menestyväksi kiinteistösijoitusyhtiöksi. Yrityksen toiminta sai alkunsa vuonna 1952, kun Rakennus- ja Insinööritoimisto Yrjö Karjalainen Oy perustettiin. Vuonna 1964 omistuspohja laajeni ja yritysnimi muutettiin Polar-rakennusosakeyhtiöksi.

Kahdeksankymmentäluvulle tultaessa yritys oli tytäryhtiöineen yksi Suomen suurimmista rakennusyrityksistä. Toiminta laajeni kotimaiseen sekä kansainväliseen kiinteistöliiketoimintaan ja ulkomaisen toiminnan osuus oli merkittävä. Vuonna 1989 Polar-rakennusosakeyhtiö listautui pörssiin Suomen ensimmäisenä rakennusyrityksenä.

Yhdeksänkymmentäluvun alussa nimi muutettiin Polar-Yhtymä Oy:ksi. Vuonna 1993 aloitettiin yrityssaneerausmenettely, joka jatkui vuoden 2001 loppuun asti. Vuonna 1998 rakennustoiminta myytiin Skanska Oy:lle ja yrityksen päätoimialaksi tuli kiinteistösijoitustoiminta. 1999 yrityksen nimi muutettiin Polar Kiinteistöt Oy:ksi.

Vuonna 2004 IVG Immobilien AG osti Polar Kiinteistöt Oy:n koko osakekannan ja sen myötä Polar Kiinteistöt Oy:n nimi vaihdettiin IVG Polar Oy:ksi.

Arvot

Toimintamme perustana ovat seuraavat arvot:

Asiakaslähtöisyys

IVG Polarissa tarkoitamme asiakaslähtöisyydellä pitkäaikaista kumppanuutta, jolla edistämme niin asiakkaan kuin oman liiketoimintamme menestystä. Avoimuus, vuorovaikutus ja osaaminen ovat yhteistyön perusta.

Luotettavuus

Palvelumme ja tuotteemme vastaavat lupauksiamme ja asiakkaidemme odotuksia. Kannamme vastuumme myös ongelmatilanteissa ja korjaamme virheemme.

Jatkuva kehittäminen

Uskallamme kyseenalaistaa toimintatapojamme ja kehittyäksemme olemme valmiit ottamaan käyttöön uusia toimintamalleja. Luomme yhdessä yksilöä arvostavan ilmapiirin, joka kannustaa luovuuteen, palautteenantoon ja itsensä kehittämiseen.

Tuloksellisuus

Asetamme liiketoiminnallemme selkeät laadulliset ja tulokselliset tavoitteet. Yhteisillä päämäärillä ja vastuuta jakamalla ylläpidämme henkilöstön sitoutumista ja motivoituneisuutta. Yhdessä teemme tulosta.